کویتیشن

دستگاه کویتیشن اولتراسوند برای متلاشی کردن دیواره‌های سلول‌های چربی از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده می‌کند تا محتوای سلول‌های چربی وارد فضاهای مایع بدن شود. در مرحله بعد سیستم لنفاوی این مواد زائد را به کبد می رساند تا پس از متابولیسم به همراه عرق یا ادرار از بدن دفع شوند. این روش موثرترین راه درمان سلولیت بوده و بزرگی سینه در آقایان با این روش به طور دائمی قابل درمان است. از مزایای این روش می توان به موارد برداشتن غیر تهاجمی چربیها، انتخاب هدفمند بافت چربی، بهبود شکل بدن و سفت شدن پوست،بدون درد ،بدون دوران نقاهت و بدون نیاز به استراحت،ایمنی و تاثیر، عدم نیاز به بستری شدن اشاره کرد.