زیبایی با طب سوزنی

عوارض عدیده استفاده از کرم ها و مداد آرایشی مختلف بر همگان روشن است. در سالیان اخیر بحث استفاده از روشهای جایگزین به منظور زیبایی پوست مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش هایی که بسیار مورد اقبال جوامع علمی قرار گرفته است , استفاده از طب سوزنی به منظور زیبایی و طراوت پوست بوده که به شدت در حال رواج است. به گونه ای که در کشور های توسعه یافته از جایگاه ویژه ای برخوردار است.