آنالیز وزن و چربی

معیار اصلی برای تشخیص اینکه فردی دچار چاقی یا لاغری است , شاخص BMI می باشد. البته در افرادی که فعالیت های بدنی بالا دارند و یا ورزشکاران , برای قضاوت در مورد چاقی و لاغری صرفا از BMI استفاده نمی شود.
حجم توده عضلانی و حجم توده چربی , ملاک اصلی قضاوت در افراد می باشد که توسط آنالیز وزن و چربی این مقادیر به دست می آید.ممکن است یک ورزشکار حرفه ای در وزنه برداری , بسکتبال و... دارای BMI بالا باشد ولی بخاطر حجم بالای توده عضلانی از دید متخصص تغذیه وضعیت جسمی نرمالی داشته باشد.
استفاده از آنالیز وزن و چربی کمک شایانی به حفظ کیفیت برنامه غذایی و بهبود روند اجرای آن دارد.